Envanter

LC 480 RT-PCR (Roche)
DNA ve RNA temelli araştırmalarda kullanılan, hızlı ve yüksek kapasiteli bir PCR sistemidir.
Bir seferde 96 farklı örnek çalışılabilmektedir.
Gerçek zamanlı olması nedeniyle deney devam ederken sonuçlar görüntülenebilmektedir.
Kısa sürede sonuç elde edilir (yaklaşık 90 dk.)
 

Ultrasantrifüj (Beckman-Coulter)

Sistem yüzeye montedir (yer tabanlı).
 60.000 rpm’ ye kadar hızda çalışabilir ve yüksek hacimde ayrıştırma yapabilir.
 Proteinler, agregatlar, nükleik asitler, hücre organelleri ve kolloidal maddelerin moleküler ağırlıklarına göre ayrıştırılmasında kullanılabilir.
 Ayrıca standardizasyon ve kalibrasyon gerektirmemektedir.
 

IVC -Individually Ventilated Cage- (Techniplast)

Fareler ve sıçanlar için kullanılmaktadır.
Kafesler özel polikarbondan yapılmaktadır.
Sahip olduğu HEPA-filtre aracılığıyla deney hayvanlarını her türlü mikroorganizmalardan korur.
1-5 arası deney hayvanı barındırabilmektedir.
Özellikle ilaç çalışmalarında sterilizasyonun öneminden dolayı tercih edilmektedir.
Elimizde 48 adet kafes bulunmaktadır.
 Smartflow ek ünitesi mevcuttur ve bu ünitenin düşük voltajda çalışabilmesi nedeniyle enerji ihtiyacı minimumdur ve ortamın ısının artmasının engellenmesini sağlar.
 

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop (Leica TCS SPE)

Prensibi
Objektifteki optiklerin optimal kullanımı için bir lazer ışını gönderilir. x-y yansıtma mekanizması ile bu ışın tarama ışınına çevrilir ve objektif lensi yardımıyla floresan işaretlenmiş örnek üzerindeki tek bir küçük noktaya odaklanır. Yansıtılan lazer ışını ve örnek tarafından yayılan floresan ışık karışımı aynı objektif ile tutularak dikroik ayna ile bir fotodedektör üzerine odaklanır. Floresan işaretlenmiş örnek tarafından yayılan ışık fotomultiplier tüpe gönderilirken yansıtılan ışık dikroik ayna ile ayrıştırılır. Fotodedektör önünde bulunan konfokal açıklık örnek üzerindeki tek bir noktadan yayılan floresan ışığın toplanmasını sağlar. Bu şekilde odaklanan noktanın etrafından yayılan ışığın toplanması azaltılır.


Sonuç olarak taranan örnek yüksek çözünürlükte görüntülenir. Optik kesit alma xy düzleminde veya xz, yz dikey düzlemlerinde gerçekleştirilebilir. x ve y düzlemlerinin yanısıra z ekseninde tarama fokal planın yandan görüntülenmesi etkisini yaratır. Ayrıca gerçek 3 boyutlu veri setleri toplanabilir.

Özellikleri

Konfokal mikroskop, bir mikroskobik görüntünün optik çözünürlüğünü ve görünürlüğünü arttırmak amacı ile noktasal ışıklandırma ve, odak düzleminden daha kalın örneklerde, odaklanmamış ışığı yok etmek için pinhole denilen küçük bir düzlemsel delikçiğin kulanıldığı bir görüntüleme tekniğidir.
 Elde edilen görüntülerin üç boyutlu yapılarının belirlenmesini mümkün hale getirir.
Kullanılan dalga boyları
488, 532, 561, 632 nm uyarım
405 nm uyarım, nukleus boyaması için

Kullanım Alanları


Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop; floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş kemik, beyin ve diğer dokuların benzeri oldukça kalın kesitleri, gelişmekte olan embriyolar gibi küçük organizmalar ve bütün haldeki hücre örnekleri ile çalışma imkanı sağlar.



Bu teknoloji araştırmacılara ulaşılabilecek en yüksek ışık mikroskobu çözünürlüğü ile hücre altı yapılar, fonksiyonları ve hücre/organizma yapısının net ve 3D bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

3.0 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Sistemi (Philips)


Fonksiyonel MR (fMRG) Eklentisi (görsel, işitsel uyaran sunum sistemi ve yanıt butonları)

MR Uyumlu Sayısal EEG Sistemi bulunmaktadır.